• Vi har dejlige boliger tæt ved Strand, By og Skov.

    Søger du et sted at bo?

    Søg bolig her..

Få svar på dine spørgsmål

Få svar på dine spørgsmål 2

Ordinært repræsentantskabsmøde 2018.

Herved indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde i Faaborg Boligforening.

Mødet afholdes

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 18.30

på Restaurant Klinten, Klinteallé 1, 5600 Faaborg,

med følgende dagsorden:

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent.

3. Valg af referent.

4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for 2017.

5. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2017 med tilhørende revisionsberetning, samt forelæggelse af budget for 2018.

6. Behandling af eventuelt indkomne forsalg. Forslag skal være boligforeningen i hænde senest den 15. maj 2018.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter.

På valg er - bestyrelsesmedlemmer:

Lars Iversen - Engvej 25, st.- modtager genvalg

Vibeke Hoppe - Engvej 29, 1. - modtager ikke genvalg

Suppleanter: Palle Glasdam og Jesper Hansen

8. Valg af revisor. Afgående er Ernst & Young P/S, Svendborg.

9. Eventuelt.

 

Faaborg Boligforening vil gerne undersøge, om der i Faaborg og omegn kunne være borgere som kunne have et ønske om at bo i et seniorbofællesskab.

I et seniorbofællesskab er beboerne par eller enlige, + 50 år, og har ingen hjemmeboende børn. Beboerne har hver deres bolig og et fælleshus, hvor der er mulighed for fælles aktiviteter.

Hvis du skulle have interesse i at hører mere om det at bo i et seniorbofællesskab og måske gerne vil være med til at påvirke tilblivelsen af et seniorbofællesskab i Faaborg, kontakt da forretningsfører Karin Bjerre på kb@domhusgaarden.dk, på telefon 6312 4854 eller besøg os på kontoret på Engvej 14 i Faaborg.

Boligforeningen har pt. ingen byggegrund eller godkendelser fra øverste myndighed og kommunen, men hvis det kan påvises, at der er borgere som ønsker sig et seniorbofællesskab, vil Faaborg Boligforening gerne samarbejde omkring tilblivelsen.