Boligforeningen administreres efter reglerne for almene boligforeninger.

 

Det betyder at beboerne er medbestemmende indenfor de regler som Folketinget har vedtaget for almene boligforeninger.

 

Beboerne kan hvert år vælge, hvem der skal repræsentere deres boligområde i repræsentantskabet.

 

1. Repræsentantskab

Repræsentantskabet er boligforeningens øverste myndighed, og de tager sig af de overordnede retningslinjer for boligforeningen.

Det betyder at repræsentantskabet blandt andet skal godkende boligforeningens vedtægter, og godkende hvis der skal bygges nye ejendomme.

Samtidig bestemmer repræsentantskabet blandt andet også hvem der skal være i bestyrelsen og hvem der skal være revisor for boligforeningen.

 

Repræsentantskabet består af boligforeningens bestyrelse og 1 til 3 repræsentanter for hver afdeling.

 

Repræsentantskabet mødes normalt 1 gang om året.

 

2. Bestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen. Det betyder at bestyrelsen har ansvaret for drift, udlejning, regnskabsaflæggelse og at den daglige administration sker efter de gældende regler.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen holder møde 4-8 gange om året.

 

3. Direktør / administration

Boligforeningens direktør sørger for sammen med det administrative personale at den daglige administration udføres efter gældende regler. 

De administrative opgaver er blandt andet

  • at lave lejekontrakter, 
  • sørge for at alle betaler deres husleje,
  • hjælpe hvis en beboer f.eks. støjer og generer andre beboere i ejendomme.
  • bogføre, betale regninger, udarbejde regnskab mv.