Hvor lang er opsigelsesfristen?

Du har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. Det vil sige, at hvis boligforeningen modtager din opsigelse f.eks. den 17. januar begynder dine 3 måneders opsigelse fra 1. februar og tre måneder frem. Du hæfter altså i dette tilfælde for husleje til og med april måned.

Ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse til den 1. i en måned.

Du kan sagtens fraflytte boligen inden de tre måneder, og boligforeningen vil naturligvis forsøge at leje boligen ud med det samme, men hvis det ikke lykkedes, kan du risikere at skulle betale husleje i hele opsigelsesperioden.

Du kan finde yderligere relevant information ifm. en eventuelt flytning under punktet: Fraflytning

by pham