Hvad er istandsættelsesperioden?

Istandsættelsesperioden er de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkere istandsætter din bolig. Du skal altid betale husleje for denne periode, også selvom du siger din bolig op med 3 måneders varsel og først fraflytter boligen efter denne periode.

Du kan finde yderligere relevant information ifm. en eventuelt flytning under punktet: Fraflytning

by pham