Fraflytningssyn

Ejendomsmesteren vil kort forinden din fraflytning fremsende dig en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af boligforeningen’s ansatte.

Ved fraflytningssynet gennemgås din bolig, og en synsrapport udarbejdes. Rapporten gennemgår vedligeholdelsesstanden i din bolig. Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen, både for dig og dit boligområde. Her er det vigtigt at medbringe en kopi af indflytningsrapporten, nøglekvittering, samt eventuel fejl og mangelliste. Har du fået tilladelse til at lave ændringer i boligen skal du også medbringe disse godkendelser ved synet.

Er du som beboer ikke enig i den vurdering der er foretaget af din bolig, er det vigtigt, at du drøfter det med personen, der syner din bolig, så I kan gennemgå det sammen.

Er du efter gennemgangen stadig uenig i vurderingen, har du mulighed for at klage over synet. Klagen skal være skriftlig og sendes til boligforeningen. Klagen skal beskrive hvilke punkter på synsrapporten du ikke er enig i og hvorfor du ikke er enig.

Husk at nøglerne til boligen afleveres til ejendomsmesteren i forbindelse med synet, og at du ikke har adgang til boligen herefter!

by pham