Må man fremleje en del af sin bolig?

En lejer har ret til at fremleje en del af sin bolig – dog højst halvdelen af boligens beboelsesrum, dette kaldes delvis fremleje, og skal godkendes af boligforeningen.

Boligforeningen kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum.

Bemærk at boligforeningen altid skal orienteres, inden fremlejeaftalen indgås. Tryk her for ansøgning om delfremleje

Fremlejeaftalen skal være skriftlig, og boligforeningen skal have en kopi. Der må ikke kræves en højere leje af den person, som man lejer lejligheden ud til, end den leje man selv betaler.

by pham